Radical Innovation Sprint 2022

Centret har et team, der arbejder med radikal innovation. Teamet har en mission om kontinuerligt at skubbe til den traditionelle tankegang og arbejdsmetoder i forskningsverdenen. Det sker hvert år med forskningssprinten Radical Innovation Sprint, der fokuserer på radikale idéer med anvendelsespotentiale i vores kerneområder: CO2-lagring, olie og gas og energitransitionen i den danske del af Nordsøen.

Radical Innovation Sprint

Radical Innovation Sprint 2022 er åben

Det er nu muligt at indsende idéer til Radical Innovation Sprint 2022. Deadline er 1. maj 2022. 

Vi kommer rundt i landet på roadtrip, hvor du kan møde os – eller du kan deltage i et online event. Du modtager invitation ved at sende os en mail eller tage fat i local focal point på partnerinstitutionerne. Find kontaktinformationer nederst på siden.

Nyttig viden

 • Deadline for at indsende idéer er d. 1. maj kl. 23.59 (Ansøgningen åbner 1. april)
 • Ansøgningen er meget simpel og består af en A3 poster, der beskriver idéen og dens potentiale samt et simpelt budget - download blanketten her
 • Forskningssprinten finder sted mellem 1. september til 30. november 2022
 • Din idé skal have anvendelsespotentiale i den danske del af Nordsøen eller i CO2-fangst og -lagring
 • Specialister fra DTU Offshore kan hjælpe dig med at modne din ide før ansøgningsfristen
 • Ansøgningerne vil blive evalueret i anonym form af en komité
 • Svar udsendes i slutningen af juni 

 

Artikelsamlinger fra Radical Innovation

Det er muligt at bestille en fysisk version af artikelsamlingerne og rapporterne udgivet i forbindelse med Radical Innovation. Send en mail til enten Karen eller Kristine, hvori du skriver hvilke(n) af følgende, du ønsker tilsendt. Du kan også hente et eksemplar på DTU Offshore.

 • Radical Innovation Sprint 2017
 • Radical Innovation Sprint 2018
 • Radical Innovation Sprint 2019
 • Radical Innovation: Produced Water Edition 19/20
 • Radical Innovation Sprint 2020
 • Radical Innovation Sprint 2021

RIS 2022 Kalender

På RIS intro-sessionerne får du information om det praktiske bag call'et. A-Z er en high-level teknisk præsentation, hvor selv personer med 25 års erfaring kan lære noget nyt. 

Der kan forekomme ændringer i kalenderen.