Send os dine idéer

Vi er altid åbne for idéer, som kan bidrage til nye, værdiskabende løsninger for den danske offshore-industri i Nordsøen.

From idea to prototype
Ideation workshop.

Centrets formål er at løse konkrete udfordringer for den danske offshore-industri i Nordsøen, og derfor har vi udviklet en procestilgang, der rammer den rette balance mellem forskning og anvendelse.

 

Porteføljeperspektiv giver fremskridtsoverblik

Vores porteføljeperspektiv betyder, at vi kan lave en solid, kontinuerlig vurdering af, om vores forskning skaber værdi, og om vi har den rette sammensætning af programmer, der responderer på en bred vifte af udfordringer i den danske del af Nordsøen. Vi evaluerer forskningsprogrammerne på de samme præmisser og skaber en gennemsigtig proces, som giver forskerne og DUC vished om, at vores forskning sender os i den rigtige retning. Samtidig giver procestilgangen os et redskab til at prioritere vores ressourcer der, hvor de skaber de bedste resultater. 

Løbende evaluering af prototyper og nye idéer

En af hjørnestenene i vores tilgang er vores evaluering af prototyper og nye projektforslag. Hver tredje måned laver vi en struktureret gennemgang af progressionen i centerets forskellige forskningsprogrammer og evaluerer hver enkelt prototype ud fra parametrene: Vidensmiljø, kommercielt potentiale, budget for prototypen og risici forbundet med projektet. På den måde sikrer vi, at projekterne bevæger sig planmæssigt fremad og identificerer de forhindringer, der måtte stå i vejen for fremdrift.