Om os

DTU Offshore – Danish Offshore Technology Centre – er Danmarks nationale R&D-center for offshore-teknologier og har en central position i energiomstillingen. Vi udvikler forskningsbaserede teknologi-løsninger for offshore-industrien i Nordsøen.

About DHRTC
Foto: Alex Tran

Vores forskningsportefølje omfatter CO2-lagring, digitale løsninger til offshore-sektoren, produceret vand, brønd- og platformsvedligehold, indvinding af de resterende olie- og gas-ressourcer, samt effektiv og ansvarlig nedlukning af udtjente olie- og gasfelter.

Centeret er et offentligt-privat partnerskab mellem DTU, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og GEUS. Vi samler forskerhold på tværs af netværket og gør brug af den skarpeste viden fra hver partnerinstitution.

Vi er i konstant dialog med industrielle partnere og forskere uden for centeret. Vi ser netværks-tilgangen som den bedste vej til banebrydende forskning, der gør en forskel inden for sit felt.

Centeret er fysisk placeret på DTU og er finansieret af DUC-partnerne: TotalEnergies, Noreco og Nordsøfonden. Centeret blev dannet i 2014 under navnet Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre som en del af Danmarks langsigtede nationale energi-strategi.