Organisation

DTU Offshore er et offentligt-privat partnerskab organiseret med et ’kernecenter’ bestående af flere end 70 ansatte og en bred vifte af eksterne samarbejdspartnere.

Centeret ledes af centerdirektøren og ledelses-teamet – find deres kontaktdetaljer nederst på siden. 

Udover ledelsen har centret tre advisory boards tilknyttet: Steering Committee, Technology Application Workgroup og Scientific Committee.  Udvalgene har en rådgivende rolle, og de danner alle grundlaget for et godt samarbejde på tværs af partnerne i netværket. Hvert af de tre udvalg har deres unikke fokusområde.

Steering Committee

Steering Committee følger centerets overordnede strategi og udvikling. Komiteen består af repræsentanter fra Dansk Undergrunds Consortium (DUC) og DTU, der drøfter strategien og sammen sikrer, at de tildelte midler bliver anvendt i overensstemmelse med centerets overordnede formål.

Medlemmer

 • Eric Delattre, TotalEnergies 
 • Henrik Tirsgaard, TotalEnergies
 • Frederic Febvre, TotalEnergies
 • Rasmus Larsen, DTU
 • Hans Nørgaard Hansen, DTU Mekanik
 • Morten Jeppesen, Danish Offshore Technology Centre

Technology Application Workgroup

Forskningsprojekterne skal have en klart formuleret strategi for at overføre teknologi og viden til industrien, hvilket den tekniske arbejdsgruppe rådgiver om. Gruppen er sammensat af repræsentanter fra DUC-partnerne, andre tekniske eksperter samt centrets ledelse.

Medlemmer

 • Henrik Tirsgaard, TotalEnergies
 • Jens Kjell Larsen, TotalEnergies
 • Sebastian Perrier, TotalEnergies
 • Luca De-Riz, TotalEnergies
 • Søren Frederiksen, Nordsøfonden
 • Wiktor Tomasz Musialski, Nordsøfonden
 • Jan Kresten Nielsen, Noreco
 • Vibeke Nilsson Levi, Noreco
 • Morten Jeppesen, Danish Offshore Technology Centre
 • Malene Rod Vest, Danish Offshore Technology Centre

Scientific Committee

Det videnskabelige udvalg, Scientific Committee, rådgiver centrets ledelse og består af repræsentanter fra de deltagende universiteter og forskningsinstitutioner. Udvalget kan med udgangspunkt i forskningsmiljøerne på de deltagende forskningsinstitutioner komme med anbefalinger til, hvordan forskningsmiljøet kan bidrage til at nå centrets mål.

Medlemmer

 • John K. Pedersen, Aalborg Universitet
 • Pernille Harris, Københavns Universitet
 • Maj Wendorff, GEUS
 • Ole Rønø Clausen, Aarhus Universitet
 • Nicolas von Solms, DTU Kemiteknik
 • Morten Jeppesen, Danish Offshore Technology Centre
 • Simon I. Andersen, Danish Offshore Technology Centre