Nyhed

EUDP støtte til Produceret Vand-projekt

Et konsortium bestående af DTU Offshore, DTU Sustain, MUTAG og Lynddahl A/S har modtaget støtte fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) til at udvikle et biologisk rensningsanlæg til industrielt spildevand på havbunden.

Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR)