Projekter udvalgt til forskningsprogram om CO2-lagring

Energi Energieffektivisering Energiproduktion Fossile brændsler Kemi Konstruktion og mekanik Skibe og off-shore-konstruktioner Innovation og produktudvikling

Der har været overvældende interesse for at indsende projektforslag til DHRTC’s nye program om CO2-lagring. Med ikke færre end 44 forslag har det været vanskeligt at udvælge de mest lovende projekter.

Det er nu besluttet at gå videre med 13 projekter, som falder i tre hovedkategorier:

  • CO2 injektivitet (5 projekter)
  • Overvågning; læk-detektion og CO2-bevægelser i reservoiret (2 projekter og 1 korttids feasibility-projekt)
  • Brønde og brønd-relaterede emner (3 projekter og 2 korttids feasibility-projekter)

Alle projekterne befinder sig i den lavere del af TRL-skalaen. Med andre ord vil forskningen fokusere på lovende nye ideer og koncepter. Mere information om de konkrete aktiviteter vil følge på et senere tidspunkt.

En teknologisk løsning, der kan mindske klimaudfordringerne

Fangst og lagring af CO2 er en af de mest lovende muligheder for at reducere CO2-udledningerne. Der er imidlertid mange forskningsmæssige, teknologiske og andre udfordringer, som skal løses, før CO2-lagring kan finde sted i industriel skala.

DHRTC har truffet en strategisk beslutning om at være en del af den proces, der kan bane for at gøre Danmark til en nøglespiller inden for CO2-lagring. Det sker ved at trække på forskningscenterets dybe forståelse af olie- og gasfelterne i den danske del af Nordsøen.