Forlænget levetid på oliebrønde

Når olien udvindes medfører det en række uønskede effekter, der påvirker gennemstrømningen i brøndene negativt, idet der opstår salt- og mineralaflejringer, dannelse af rust og dannelse af svovlbrinte. Vi forsker i at mindske konsekvenserne af disse effekter. Målet er at optimere olieproduktionen ved at sænke driftsomkostningerne og samtidig bruge den nyfundne viden til at lave bedre planlægning af den kontinuerlige vedligeholdsindsats. På den måde udskyder vi udskiftningen af f.eks. produktionsrør og får således en mere energieffektiv olieindvinding.

Cost Transformation 2

Forskningen er centreret om de tre udfordringer scale, korrosion og svovlbrinte, men resultaterne samles i et risikohåndteringsværktøj, der skal hjælpe operatøren til at forudsige det optimale tidspunkt at intervenere på.

Scale, korrosion og svovlbrinte

Udfordringerne med scale-afsætning, korrosion og svovlbrinteproduktion er relaterede og har stærk påvirkning på hinanden. Scale er betegnelsen for salte og mineraler, der aflejrer sig på brøndens rør og ventiler. Korrosion opstår i samspil mellem en række forskellige faktorer og kan medføre problemer for brøndens strukturelle integritet. På samme måde giver dannelsen af svovlbrinte i reservoiret både udfordringer med scale og korrosion, og svovlbrinte-beredskabet på platformen udgør også en betydelig driftsudgift. 

Vi responderer på disse udfordringer ved at udvikle såvel kemiske som mekaniske løsninger, der bekæmper scale og korrosion og reducerer dannelsen af H2S.

Forbedret risikohåndtering 

Med data fra forskningen vil vi samtidig lave et risikohåndteringsværktøj, der ved hjælp af sandsynlighedsberegninger og modeller fra forskningen bidrager til at beregne og udpege det rette tidspunkt at foretage større vedligeholdsindgreb i brøndene. Ved at sætte præventivt ind før eventuelle produktionsstop bliver vedligeholdsarbejdet mere omkostningseffektivt. 

Grundforskning i produktionskemikalier 

En stor del af vores forskning beskæftiger sig med de produktionskemikalier, der bruges i industrien til at bekæmpe scale, korrosion og svovlbrinte. Vi laver grundforskning i hvilke kemikalier, der klarer opgaven bedst og er mest miljørigtige, og senere hvordan vi kan øge effektiviteten af disse kemikalier. Dermed bidrager vi til potentielt at reducere forbruget og bruge mere miljøvenlige kemikalier i fremtiden. 

Prototyper på vej

Arbejdet med forbedret brøndkemi og -integritet er i de indledende faser, men allerede nu begynder vi at se resultater, der peger på potentialer, som kan realiseres i industrien. Vi har p.t. mere end 10 prototyper, der bliver testet, og vi forventer at kunne skabe målbare resultater indenfor få år. 

Samarbejde

Vi samarbejder med en lang række partnere fra både forskningsverdenen og industrien. Vi engagerer professorer, der er ledende eksperter indenfor brøndkemi og -integritet, og vi udvikler produkter til forskningen i samarbejde med små som store virksomheder. Et godt eksempel er vores samarbejde med SHUTE Sensing Solutions, der har leveret en polymer-prototype til vores forskning, som vi bruger til at undersøge belastningen på brøndene. På den måde udvider vi hele tiden vores knowledge cloud med ny viden og data og tiltrækker dermed nye projekter, der kan styrke vores forskning.

Samarbejdspartnere

Kontakt

Kitt Malling Ravnkilde

Kitt Malling Ravnkilde Principal Programme Manager Danish Offshore Technology Centre Mobil: +4593511391