Forskning med en klar line-of-sight for offshore-sektoren

DTU Offshore løser specifikke udfordringer fra offshore-sektoren, og skaber værdi i et komplekst netværk af partnere fra både den akademiske og industrielle verden.

Forskning i hele produktionskæden

Vores forskere arbejder med en mangfoldig forskningsportefølje, der udvikler løsninger til alle led af produktionen i den danske Nordsø.

 

Centret er organiseret med henholdsvis en Programme Management og en Technology Maturation afdeling, der støtter teknologioverførslen til industrien på bedst mulig vis.

 

Vi har i øjeblikket ti aktive forskningsprogrammer, der dækker hele værdikæden og søger at gøre den fremtidige drift økonomisk såvel som miljø- og sikkerhedsmæssigt bæredygtig.