Forbedret olieindvinding fra det tætte Nedre Kridt-reservoir

Vi arbejder på at forbedre indvindingen af olie fra det tætte Nedre Kridt-reservoir. Forskningen er med til at forbedre den grundlæggende forståelse af olieproduktion fra et inhomogent reservoir med lav permeabilitet.

Tight Reservoir Development

Historisk set har olieindvindingen i Nordsøen foregået primært fra Øvre Kridt-laget, og derfor er vores viden om dette reservoir stor. For at kunne forbedre indvindingen i mindre permeable Nedre Kridt-lag, er der brug for mere viden og dermed ny forskning.

Lavpermeable reservoirer leder til nye udfordringer

I Nedre Kridt blev der aflejret en større og mere varierende mængde ler, end da Øvre Kridt blev aflejret. Det betyder, at Nedre Kridt veksler mellem ren kalk, kalkmergel, lermergel og lersten. Bl.a. kan tilstedeværelsen af lerpartikler medføre, at olien har sværere ved at strømme igennem bjergarten. 

En væsentlig del af forskningen går ud på at indkredse, hvor olien befinder sig i Nedre Kridt-reservoiret og hvilke egenskaber den har. Derudover arbejder vi også på at forstå, hvordan reservoiret reagerer, når vi udvinder olie fra det. Her undersøger vi bl.a. hvordan sprækker i bjergarten ændrer gennemstrømningen, og hvilke konsekvenser det har, når bjergarten kollapser som resultat af at væske og dermed tryk fjernes fra reservoiret.

Med en bedre grundlæggende forståelse af reservoiret, kan vi begrænse usikkerheden i vores forudsigelser og bedre estimere, hvor det giver mening at placere eventuelle nye brønde.

Energieffektiv olieudvinding 

Danmark er en global leder, når det handler om lavt CO2-aftryk i forbindelse med olieproduktion. Blandt de danske felter udmærker Valdemar-feltet sig ved at have den laveste udledning pr. olietønde produceret. Valdemar-feltet producerer naturligt ved kompaktion, og derved sparer operatøren energi til andre metoder såsom vandinjektion. Derfor kan udviklingen af produktionen fra dette lag bidrage til en mere bæredygtig produktion i et energieffektivitetsperspektiv. 

Data og resultater 

På dette stadie i programmet er nogle projekter afsluttet, og andre færdiggøres. Derfor modtager vi konstant nye forskningsresultater, der hjælper vores industrielle partnere til at forbedre olieproduktionen i Nedre Kridt. Vi har skabt alt fra konceptuelle modeller til grundlæggende beskrivelser af reservoiret og geomekaniske tests af, hvordan bjergarten reagerer på forskellige påvirkninger. Resultaterne bliver i øjeblikket udgivet i relevante tidsskrifter, hvilket vil fortsætte som de sidste konklusioner drages. 

Samarbejde

Alle projekter i vores arbejde med Nedre Kridt har en række partnere tilknyttet, og samarbejdet på tværs af fagligheder skaber et forskningsmiljø, der i høj grad afspejler den måde, industrien fungerer på. Ved at skabe synergier mellem de forskellige faggrupper og sigte mod tværfaglige forskningsresultater, øges muligheden for, at forskningen kan anvendes af industrien. 

Samtidig har vi fra programmets begyndelse været i dialog med industrien, idet vi gennem en række workshops har identificeret de væsentligste udfordringer i forbindelse med Nedre Kridt-reservoiret. Ved at inddrage industrien tidligt samt løbende sikrer vi, at de rigtige problemer tackles og håndteres på en måde, der hurtigt kan skabe værdi i produktionen. 

Samarbejdspartnere

Kontakt

Ulla Hoffmann

Ulla Hoffmann Programme Manager Danish Offshore Technology Centre Mobil: 9351 1360