Nedlukning af olie- og gasfelter

I de kommende årtier vil det blive nødvendigt at nedlukke en stor andel af olie- og gasbrøndene i den danske sektor af Nordsøen. Nedlukningsarbejdet vil ikke kun være tids- og økonomisk krævende; det kan også have stor indflydelse på miljøet på både kort og lang sigt. Centret har derfor startet et forskningsprogram med fokus på de specifikke udfordringer i den danske Nordsø, med målet ’robust og omkostningseffektiv nedlukning for miljøsikring på kort og lang sigt’.

Gorm platform
Gorm-platformen i Nordsøen. Foto: TotalEnergies

Efter en omfattende udvælgelsesproces består programmet ’Nedlukning af olie- og gasfelter’ i første omgang af elleve projekter, der dækker fem forskellige temaer.

1. Midlertidig pumpbar isolering af reservoirer

De valgte projekter under dette tema vil søge at finde såkaldte pumpbare barrierematerialer til midlertidig isolering af olie og gas reservoir nedlukningsprocessen. Materialerne vil blive udviklet specifikt til Nordsøens vilkår og aktiviteter.

2. Kombination af ’scale’ og cement som barriere

Målet med dette forskningstema er at forstå cementens opførsel over tid efter nedlukningen af olie- og gasfelterne. Hertil vil det også vurderes, om det er muligt at beholde scale i produktionsrørene, som dermed kan blive en del af den fremtidige barriere.

3. Højtliggende permeable zoner

Der findes permeable zoner ovenover olie og gas produktionsreservoirerne, som potentielt kan indeholde hydrocarboner. Hvis lagene indeholder hydrocarboner skal der også installeres nedlukningsbarriere for disse lag. Dette temas forskningsmål er at skabe overblik over, hvor disse højtliggende zoner har potentiale for tilstrømning / indeholder hydrocarboner og derfor kræver isolering.

4. Miljømæssig baseline

En miljømæssig baseline er vigtig for at kunne minimere afviklingsarbejdets indflydelse på miljøet. Projekterne i dette tema vil arbejde mod at opnå en baseline forståelse, både angående den naturlige hydrocarbon opsivning og det marine liv.

5. Overvågning af nedlukkede brønde

Målet med dette tema er at udvikle en sensor til at måle potentielle, fremtidige metan-lækager ved havbunden. At have en sensor tilgængelig er vigtigt for overvågningen af de nedlukkede brønde over tid.

De elleve udvalgte projekter varierer i længde fra mellem 1 til 3,5 år.

Kontakt

Charlotte Nørgaard Larsen

Charlotte Nørgaard Larsen Programme Manager Danish Offshore Technology Centre Mobil: 93511536