Nedlukning af olie- og gasfelter

I de kommende årtier vil det blive nødvendigt at nedlukke en stor andel af olie- og gasbrøndene i den danske sektor af Nordsøen. Nedlukningsarbejdet vil ikke kun være tids- og økonomisk krævende; det kan også have stor indflydelse på miljøet på både kort og lang sigt. Centret har derfor startet et forskningsprogram med fokus på de specifikke udfordringer i den danske Nordsø, med målet ’robust og omkostningseffektiv nedlukning for miljøsikring på kort og lang sigt’.

Gorm platform
Gorm-platformen i Nordsøen. Foto: TotalEnergies

Programmet ’Nedlukning af olie- og gasfelter’ er blevet opdelt i seks prototyper.

1. Midlertidig pumpbar isolering af reservoirer

Inden den endelige nedlukning skal der installeres midlertidige barrierer, der gør det muligt at udføre arbejdet på den permanente nedlukning. Dette gøres normalt ved hjælp af mekaniske plugs. En betydelig del af brøndene i den danske del af Nordsøen har dog udfordringer med scale, der forhindrer installation af mekaniske barrierer. Derfor bruges der meget tid og mange penge på at fjerne scale inden en nedlukning igangsættes. 

Denne prototype fokuserer på at udvikle pumpbare barrierer for netop at undgå at skulle fjerne scale.

  • PolymerInject: Udvikling af polymer, som kan injiceres i reservoiret for at forsegle kridtreservoirer.
  • Modular Polymer Plug: Udvikling af polymerbaseret plugs til rørisolering.
  • Reservoir Clugging: Undersøgelse af om udfældning kan fungere som reservoir barriere.
  • SCPTracer: Udvikling af metode til at identificere oprindelsen af trykopbygninger i rør.

Løsningerne vil blive udviklet specifikt til Nordsøens vilkår og aktiviteter.

2. Kombination af ’scale’ og cement som barriere

Olie- og gasindustrien sigter mod at udføre så mange rigløse nedlukninger som muligt for at reducere omkostningerne og minimere miljøpåvirkningen. For at opnå dette skal foringsrør og produktionsrør efterlades i brønden, og brøndbarriererne skal installeres omkring rørene. Det betyder, at scale i rørene skal fjernes inden barriereinstallationen. Hypotesen for denne prototype er, at cementbarrieren kan blive installeret inden i den scale, og at det dermed kan blive en del af den endelige barriere.

  • Scale som en del af brøndbarrieren: Der er afsluttet to korte forundersøgelser, der indikerer, at konceptet er muligt. De to forskningsgrupper arbejder på i fællesskab at bevise konceptet med at indsætte cementbarrierer i scale og samtidig forstærke scalen. Scale genereres inde i rørene i løbet af brøndens levetid, og det er meget dyrt at fjerne og opbevare onshore. Derfor vil denne teknologi lade scale forblive i brønden som en del af den fremtidige barriere.
  • Cementnedbrydning over tid: Dette projekt arbejder på at forstå, hvad der med tiden sker med cementen i nedlukkede brønde, og foreslå forbedringer til cementsammensætningen baseret på udviklingen over tid.

3. Højtliggende permeable zoner

Adskillige permeable zoner over de olie- og gasproducerende reservoirer har muligvis potentiale for tilstrømning, hvilket betyder, at de pågældende reservoirer skal nedlukkes. Målet med denne forskning er at skabe en forståelse for flowpotentialet, specifikt i Diatomitlagene. Det primære fokus er på at opnå en forbedret forståelse af permeabilitet i Diatomiterne, den regionale Diatomit udbredelse, samt at modellere flowpotentialet.
 
Den viden, der genereres i dette projekt, har til formål at hjælpe med at klarlægge, hvor barriererne skal installeres.

 

4. Miljømæssig baseline for torsk omkring offshore-installationer

Når et olie- og gasfelt tages ud af drift, vil installationen blive fjernet fra havbunden. På nuværende tidspunkt er det ikke klart, hvorvidt disse offshore-installationer udgør et vigtigt levested for det maritime liv. Det er derfor essentielt at afklare dette inden installationerne fjernes. Dette projekt har til formål at forstå installationernes betydning for torsken både med hensyn til antallet af individuelle torsk og den måde, fiskene bruger strukturerne på. Projektet omfatter offshore dataindsamlinger, som er planlagt til sommeren 2023 med en mindre opfølgningskampagne i 2024.

5. Miljømæssig baseline for naturlig hydrocarbon udsivning

Når alle olie- og gasbrønde i et felt er blevet lukket, vil der sandsynligvis være krav til overvågning af potentielle metan-lækager. Men hvor kommer metanen fra? Olie- og gasbrønde bores ofte i områder med naturlig hydrocarbon udsivning. Det er derfor svært at sige, om metanen kommer fra en potentiel brøndlækage eller fra en naturlig udsivning. Dette projekt har til formål at etablere en baseline for den naturlige hydrocarbon udsivning baseret på geofysiske data og kerner taget af de øverste havbundslag omkring platformene Gorm og Valdemar, og derudover i områder væk fra olie- og gasproduktionen.

6. Overvågning af nedlukkede brønde

Målet med denne prototype er at udvikle en sensor, der kan detektere og måle potentielle fremtidige metan-lækager på havbunden. Denne prototype er nøglen til at kunne opfylde de forventede overvågningskrav omkring nedlukkede olie- og gasfelter.

  

Kontakt

Charlotte Nørgaard Larsen

Charlotte Nørgaard Larsen Programme Manager Danish Offshore Technology Centre Mobil: 93511536