Strukturel integritet og levetidsevaluering

Vi arbejder på at forlænge levetiden på de nuværende platforme i Nordsøen. Kombinationen af ændrede bølgeforhold og platformenes alder betyder, at der er brug for ny forskning i at bevare platformenes strukturelle integritet.

Offshore structure

Mange af platformene i de danske oliefelter i Nordsøen blev bygget i begyndelsen af 1980’erne ud fra en tanke om, at de skulle stå der i en 20-30-årig periode. Nu, 40 år og en række reparationer og modificeringer senere, undersøger vi platformenes tilstand og vurderer hvilke tiltag, der skal til for at opretholde produktionen i den sidste tid. 

Strukturel udmattelse 

Platformene er primært bygget af stål og vil uundgåeligt møde udfordringer med metaltræthed. Belastningen fra bølger, saltvand og vind er konstant, og vi udvikler derfor nye måder at undersøge, hvilken grad af udmattelse og rust metallet har nået. Primært ved hjælp af modal analyse undersøger vi platformenes adfærd og træthedsniveau med det formål at give indsigt i deres faktiske resterende styrke.

Ekstreme bølger

Observationen af brydende bølger under den gamle Tyra-platform peger på, at forskningen indtil nu muligvis har undervurderet bølgernes påvirkning af platformene. Brydende bølger har en helt anden og voldsommere kraft end ordinære bølger, og derfor undersøger vi, om hidtidige beregninger af bølgepåvirkningen har været tilstrækkeligt konservative i forhold til at sikre platforme og personale.

Risikomodel

Vi udvikler en avanceret risikomodel, der kombinerer vores data om strukturel udmattelse med vores data om bølger. Modellen giver et nuanceret billede af platformens tilstand og hjælper operatøren til at udvælge de inspektions- og reparationsteknikker, der bedst sikrer den fremtidige drift. 

Ved at sikre produktionen på denne måde, bidrager vi til at videreføre en af de mest energieffektive olieproduktioner i verden. Danmark er i verdenstoppen, når det handler om at udvinde olie med et lavt energiforbrug og forskningen i platformenes strukturelle integritet er et væsentligt bidrag til at holde produktionen i gang. 

Placering af mulige nye platforme

Ved siden af arbejdet med de nuværende platforme har vi også forsket i, hvordan man med seismiske undersøgelser kan sikre, at eventuelle nye platforme bliver placeret på steder, hvor havbunden er fast nok til at sikre platformens stabilitet. 

Samarbejde 

Forskningen bliver udført i tæt samarbejde med TotalEnergies, der som operatør i DUC er ansvarlig for vedligeholdelsen af platformene i de danske felter. Programmets mål er defineret i samarbejde med TotalEnergies, der har udpeget de mest oplagte problemer at tackle, hvorefter vores forskere kommer med løsningsforslag og udvikler prototyper. På den måde bliver afstanden fra idé til anvendt forskning så lav som muligt.  

Samarbejdspartnere

Kontakt

Ulla Hoffmann

Ulla Hoffmann Programme Manager Danish Offshore Technology Centre Mobil: 9351 1360