Case: Harbour Energy

Sammen med Harbour Energy (tidligere Chrysaor) har vi gennemført et projekt omkring forbedret olieudvinding fra kalken i den engelske del af Nordsøen. Projektet gav Harbour Energy en unik mulighed for at samarbejde med centerets tekniske specialister og drage fordel af deres mangeårige erfaring med olie- og gasudvinding fra lav-permeabel kalk.

Kalk som reservoirbjergart er kendetegnet ved en kombination af høj porøsitet og lav permeabilitiet. Den lave permeabilitet gør det specielt vanskeligt at ekstrahere olie og gas fra kalken. I den danske del af Nordsøen findes størstedelen af olien og gassen netop fanget i kalk-reservoirer og derfor har man i Danmark lang erfaring med de specielle udfordringer kalken byder på.

Projektet med Harbour Energy forløb over 3 måneder og formålet var at analysere mulighederne for en forbedret olieudvinding fra den meget tætte og teknisk vanskelige kalk i J-Area i den engelske del af Nordsøen. Projektet involverede geologi, reservoir engineering, brønd design og stimulering.

Centret startede med at gennemgå de tilgængelige data på kalk-felterne sammen med eksperter fra Harbour Energy, dernæst opstillede vi en række gode analoger fra primært den danske del af Nordsøen og til slut præsenterede vi en række konkrete og konceptuelle muligheder for at ekspandere og optimere udviklingen af J-Area kalkreservoiret.

I dette og lignende projekter kan DTU Offshore bidrage med:

  • Tværfaglig ekspertise
  • Mange års erfaring med planlægning og udførelse af projekter indenfor olie- og gasudvinding
  • Erfaren projektledelse på tværs af faggrænser
  • Mulighed for inddragelse af førende forskere med kontakt til centeret